Nieuws

TLC Venlo B.V. on the move…….

 

Geachte relatie,

Middels dit schrijven willen wij u gaarne informeren dat wij per 01-11-2018 zullen verhuizen naar een nieuwe locatie.

Het nieuwe adres luidt:

TLC Venlo B.V.

Kruisstraat 4

5991 EM  Baarlo

Tevens zullen wij per dato ook géén Postbus en ook géén fax meer gebruiken.

Voor de rest zal alles “bij het vertrouwde” blijven.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om per 01-11-2018 de gegevens in uw administratie aan te passen.

Mochten er nog verdere vragen zijn dan vernemen wij deze uiteraard gaarne,

 

Namens TLC Venlo B.V.,

F. Huberts